Kort om synet

Symptomer og løsninger.

Nærsynthet (MYOPI)

Nærsynthet betyr at man ser godt på nært hold, men dårlig på avstand. Dette kommer av at øyet er for langt, slik at lyset bryter foran netthinnen og ikke rett på netthinnen.

Symptomer: 

Uklart syn på avstand, mysing, frontal hodepine.

Løsning: 

Brytningsfeilen kan korrigeres med minusglass som gjør at lyset brytes perfekt på netthinne, og gir skarpt syn. Eventuelt kontaktlinser.

Langsynthet (HYPEROPI) 

Langsynthet betyr at man ser godt på avstand, men dårlig på nært hold. Dette kommer av at øyeeplet er for kort, slik at lyset brytes bak netthinnen i stedet for rett på.

Symptomer: 

Hodepine, sviende øyne, røde øyne.

Løsning: 

Brytningsfeilen kan korrigeres med pluss glass som gjør at lyset brytes perfekt på netthinne. Eventuelt kontaktlinser.

Skjeve hornhinner (astigmatisme)

Tilstand som gjør at man ser tåkete på alle avstander. Dette skyldes som regel en helt ufarlig brytningsfeil i hornhinnen.

Symptomer: 

Tåkete syn, rette linjer ser bøyde ut.

Løsning:

Kan korrigeres med cylinderglass eller kontaktlinser.

Alderssyn (presbyopi) 

Endringer som oppstår i øyet etter hvert som vi blir eldre, og fører til dårligere syn. Endringene kommer når vi er i 40-45 års alderen og kommer av at linsen i øyet blir stivere og mindre elastisk — noe som gjør det vanskeligere å fokusere på ulike avstander. Vi merker det i starten ved at synet på nært blir redusert, og at vi holder ting lenger unna for å se klart. Fokusskifte mellom de ulike avstandene går tregere. 

Symptomer:

Vanskelig å fokusere mellom/fra ulike avstander, uklart syn på nært hold, slitne øyne, hodepine av nærarbeid.

Løsning:

Lesebriller, terminalbriller, progressive briller eller progressive kontaktlinser.

Dårlig samsyn

Rundt hvert øye sitter det 6 muskler som trekker øyet i ulke retninger. Vi er avhengige av at øyemuskulaturen jobber riktig sammen. Dersom dette ikke skjer kan vi få et samsynsproblem. 

Symptomer:

Problemer med å fokusere, vanskelig å beregne avstander, dobbeltsyn, hodepine. 

Løsning:

Tilpasse prismebriller, synstrening

Hvor ofte bør du sjekke synet?

Synet er vår viktigste sans og derfor er det svært viktig å følge opp med jevnlige synsundersøkelser. Vi anbefaler alle voksne å gjennomføre en synstest annen hvert år. Små barn bør sjekkes en gang i året, spesielt barn i skolealder.

Linsebrukere med dagslinser anbefales å sjekke synet en gang i året. For de som bruker døgn- og månedslinser anbefaler vi halvårskontroller.