Briller

Vernebrille med styrke

Se klart og unngå varige øyeskader med vernebriller med styrke

Flyvende, skarpe fliser og sprutende, glovarme gnister. Noen arbeidsoppgaver og arbeidsplasser krever at du beskytter deg ekstra godt. Øynene dine er spesielt utsatt og bør beskyttes med veltilpassede vernebriller eller andre typer riktig øyevern.
Riktig verneutstyr er avgjørende for din sikkerhet

Det aller viktigste på arbeidsplassen din, er at du og dine kolleger er trygge. Sikkerheten skal først og fremst ivaretas ved tekniske installasjoner og gode arbeidsrutiner, men det er ikke alltid godt nok. Da er det viktig at du bruker egnet personlig verneutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at du har riktig utstyr tilgjengelig, og at du bruker det. Dette er nedfelt i forskrift om personlig verneutstyr. Vernebriller og annet øyevern må brukes der hvor det er fare for skader på syn og øyne. Har du en synsfeil, bør du ha en personlig vernebrille med styrke.

Husk at riktige vernebriller er like viktig hjemme som på jobb. Ikke ta noen sjanser med synet ditt! Spør oss om råd.

Ulike arbeidsoppgaver = ulik øyebeskyttelse

For å finne rett type beskyttelse, må det gjøres en risikovurdering. Hvilke farer blir du utsatt for, som kan skade øynene dine? Om du sveiser, lakkerer, rydder skog eller utsetter øynene dine for annen fare, må du ha ekstra øyebeskyttelse. Kjemikalier, trefliser og gnister er eksempler på små partikler som kan treffe øyet ditt i høy hastighet og gi varige skader på synet ditt. Ikke minst er det fryktelig smertefullt om det skulle finne veien inn i øyet.

Det er viktig at vernebrillen brukes til det den er ment til. En vernebrille er laget for å beskytte mot små og mellomstore mekaniske påvirkninger. Alle vernebriller skal ha ekstra sidebeskyttelse. Sveisebriller beskytter mot stråling og sterkt lys. Trenger du beskyttelse mot f.eks. kjemikalier, må brillen alltid sitte tett inntil (kapselbriller).

Siden det er så mange ulike bruksområder, og nivåer av beskyttelse, skal brillene være merket med egne koder, som sier hva de beskytter mot, og hvor god bruddstyrken er. Man kan også beskytte øynene med for eksempel visir og heldekkende masker. På jobben skal arbeidsgiver sørge for risikovurdering av arbeidet ditt, og riktig sikkerhetsklasse for vernebrillene skal være bestemt. Dette er en viktig av del av bedriftens HMS-arbeid, som blant annet avgjør hvilken type øyebeskyttelse du må ha.

Vernebriller med styrke fra optikeren din gir deg trygghet og kvalitet

Det finnes vernebriller som kan settes utenpå den vanlige brillen din, og det kan fungere fint hvis du bruker den i få og korte perioder. Men det kan oppleves temmelig klønete og upraktisk hvis du bruker den mye. Det er spesielt utfordrende hvis du bruker progressive briller, og kan gi deg både uklart syn og vonde, kompenserende arbeidsstillinger. Et annet kjent problem med en løsning med flere briller utenpå hverandre er at brillene dugger. Og da ser du ikke! I noen tilfeller er det  direkte farlig å ikke se godt nok. Veldig ofte er vernebriller med styrke er den beste og riktige løsningen.

Vi er ekspert på øyne, synsstyrke, briller og brilleglass. Arbeidsgiver og verneombud kan alt om risikoen på din arbeidsplass. Setter dere denne kunnskapen sammen, får du din perfekte vernebrille!

Ta med deg dine sikkerhetsspesifikasjoner og krav for vernebrille til optikeren din. Med utgangspunkt i denne, din synsstyrke og dine individuelle behov, kan vi finne den beste vernebrillen for deg. Det finnes nemlig ulike glassløsninger. Mens bruddstyrke og beskyttelse tilpasses arbeidets sikkerhetskrav, kan glassene i tillegg tilpasses deg mer spesifikt. Enten du trenger progressive glass, dataglass, enstyrkeglass eller annet – glassene velges ut ifra bruksområde, synsavstander og egenskaper.

Med vernebriller fra oss får du vernebrillen som passer deg og din arbeidsplass. Du oppnår trygghet og komfort med både skarpt syn, riktig sikkerhetsklasse og god arbeidsstilling.

Trenger du øyevern hjemme, har optikeren god kompetanse, og kan veilede deg rundt hva du trenger.

En god(kjent) vernebrille

  • Er CE-merket og levert med norsk bruksanvisning og samsvarserklæring (ta vare på denne i tilfelle kontroll)
  • Er behagelig å ha på og kan justeres slik at den passer i ansiktet ditt
  • Har din styrke hvis du har en synsfeil
  • Gir riktig beskyttelse til dine arbeidsoppgaver
  • Motvirker dugg der hvor det er et problem
  • Er hel, og uten skader
  • Repareres av personell med spesialtillatelse dersom den blir skadet
  • Oppbevares forsvarlig

Lurer du på hva kategoriene av vernebriller betyr?

Vernebrillen din er merket med bruksområder de er godkjente for. De må være CE-merket, dvs. at de er godkjent i overensstemmelse med Europeisk standard (direktiv 89/686/EU).

Fareklasse S og F leveres i vanlige vernebriller.

Fareklasse S

Har forhøyet slagfasthet. De anbefales der hvor skadefaren anses som lav, for eksempel i laboratorier. Glassene er laget av herdet CR39 plastmateriale eller polykarbonat.

Fareklasse F

Har forhøyet slagfasthet. De tåler slag og flyvende partikler i høy fart (energitrykk inntil 45 m/s) og er laget av polykarbonat. De er mindre resistent mot en del kjemikalier enn fareklasse S. Typisk til bruk i mekanisk industri.

Andre sider med informasjon om vernebriller:

- Arbeidstilsynets infoside om personlig verneutstyr