Ditt syn

Kort om briller til barn og stønad fra NAV

Hvem kan få?

For å kunne få tilskudd til briller til barn må du:

  • trenge briller. Brillestyrken på minst ett glass må være ≥ 1,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass må være ≥ 1,00D.
  • være under 18 år når du bestiller brillene.
  • være folkeregistrert i Norge.

Du kan få støtte til et par briller fra denne brilleordningen per kalenderår.

Denne brilleordningen gjelder fra 1. august 2022.

Hva kan du få tilskudd til?

Du kan få tilskudd til å kjøpe de brillene du trenger. Bestillingen må inneholde brilleglass. Tilskuddet kan i tillegg dekke innfatning og brilletilpasning. Tilskuddsbeløpet avhenger av brillestyrken din.

Du velger selv hvilken brilletype du vil ha, men du kan bare få ett par briller i året. Om brillene koster mer enn det du får i tilskudd, må du betale resten selv.

Du kan ikke få tilskudd til synsundersøkelse eller kontaktlinser.

Du kan få tilskudd selv om du har fått briller gjennom de andre støtteordningene våre for briller og linser. Men flere brilleordninger kan ikke kombineres for å betale for samme par briller.

Hvor mye kan du få?

Det er brillestyrken din som bestemmer hvor mye du kan få i tilskudd. Kriteriene for innplassering i de ulike satsene står etter beløpene.

Her kan du lese mer om ordningen. https://www.nav.no/briller-til-barn