Ditt syn

Synstrening

typiske tegn på å ha et problem med samsynet: 

  • Linjeskift
  • Blande/speilvende bokstaver
  • Redusert lesehastighet
  • Hodepine
  • Dobbeltsyn
  • Tåkesyn
  • Skifte fokus mellom nær og avstand
  • Lysømfintlig
  • Bilsjuk.

Vi tilbyr synstrening i de tilfellene vi anser som nødvending, og i samarbeid med deg legger vi opp et løp som passer ditt behov.