Ditt syn

Symptomer og løsninger på vanlige synsproblemer

Det kan være mange grunner til at du opplever at du ser dårlig. Her er noen av de vanligste årsakene.

Du ser dårlig på avstand, men godt på nært hold

Dette kalles nærsynthet eller myopi. Nærsynthet oppstår fordi øyet er for langt, slik at lyset bryter foran netthinnen i stedet for rett på den.

Symptomer som kan tyde på at du er nærsynt:

 • Uklart syn på avstand
 • Mysing
 • Hodepine i fremre del av hodet

Dette kan korrigeres med briller hvor det brukes glass med minusstyrke. Det gjør at lyset brytes perfekt på netthinnen og gir skarpt syn. Kontaktlinser kan også brukes.

Du ser dårlig på nært hold, men godt på avstand

Denne synsfeilen kalles langsynthet eller hyperopi. Langsynthet skyldes at øyeeplet er for kort, slik at lyset bryter bak netthinnen i stedet for rett på.

Symptomer som kan tyde på at du er langsynt:

 • Hodepine
 • Sviende øyne
 • Røde øyne

Dette kan korrigeres med briller hvor det brukes glass med plusstyrke. Det gjør at lyset brytes perfekt på netthinnen og gir skarpt syn. Kontaktlinser kan også brukes.

Du ser tåkete på alle avstander

Opplever du dette har du sannsynligvis skjeve hornhinner, også kalt astigmatisme. Denne tilstanden skyldes som regel en helt ufarlig brytningsfeil i hornhinnen.

Symptomer som kan tyde på at du har skjeve hornhinner:

 • Tåkete syn
 • Rette linjer ser bøyde ut

Kan korrigeres ved å bruke briller med det vi kaller cylingerglass, eventuelt kontaktlinser.

Du begynner å se dårligere etter at du har passert 40 år

Etter hvert som vi blir eldre oppstår det endringer i øyet. Dette kalles alderssyn eller presbyopi. Det som skjer er at linsen i øyet blir stivere og mindre elastisk, noe som gjør det vanskeligere å fokusere på forskjellige avstander. Det merkes i starten ved at synet på nært hold blir dårligere, og at du må holde ting lenger unna for å se klart. Skifte av fokus mellom ulike avstander går også tregere.

Symptomer som kan tyde på at du har alderssyn:

 • Vanskelig å fokusere mellom/fra ulike avstander
 • Uklart syn på nært hold
 • Øynene blir slitne
 • Hodepine av nærarbeid

Synet kan korrigeres ved hjelp av lesebriller, databriller (terminalbriller), progressive briller eller progressive kontaktlinser.

Du har problemer med å fokusere og beregne avstander

Dette kalles dårlig samsyn. Rundt hvert øye sitter det 6 muskler som trekker øyet i ulke retninger. Vi er avhengige av at øyemuskulaturen jobber riktig sammen. Dersom dette ikke skjer kan vi få et samsynsproblem.

Symptomer som kan tyde på at du har dårlig samsyn:

 • Problemer med å fokusere
 • Vanskelig å beregne avstander
 • Dobbeltsyn
 • Hodepine

Dårlig samsyn kan korrigeres ved å bruke såkalte prismebriller. Synstrening er også et alternativ for å få øyemusklene til å jobbe bedre sammen.

Har du flere spørsmål så kom innom butikken, ring oss på 32 73 17 48 eller send e-post til butikk@optikerspiten.no. Trenger du en synstest så bestill time her.